Резултати от проекта

По време на изпълнението на проекта се очакват следните резултати:

Как да постигнем R(AE)L INCLUSION: Програма за обучение за специалисти, обучаващи възрастни, включваща 30 часа присъствено и 20 часа онлайн обучение. В рамките на програмата се цели обучаващите възрастни да се информират за различни групи възрастни с увреждания, с които биха могли да се сблъскат в ежедневната си работа. Обучението ще включва запознаване на преподавателите с методите и стратегиите на преподаване, които биха могли да прилагат в занятията с целевата група. Програмата ще бъде пусната в действие и тествана в местните среди на партниращите организации.

Виртуални инструменти за отразяване: набор от задачи и електронен дневник, които обучителите на възрастни могат да изпълнят и да обмислят работата и резултатите си след приключване на обучителната програма. Това ще им помогне да направят саморефлексия върху уменията и знанията си, трудностите, които срещат, и начините за подобряване на работата си с възрастни с увреждания.

Онлайн платформа за електронно обучение с отворен код , включваща 50 часова програма за онлайн обучение, форум за сътрудничество и консултиране, задачи и електронен дневник за саморефлексия на обучителите на възрастни. Целта на платформата е обучителите на възрастни да повишат уменията си за самостоятелно учене, да споделят опита, мислите и съмненията си с други преподаватели и техните ментори и да разсъждават върху компетенциите, които се стремят да развият по време и след обучението.

Skip to content