Обучения

Широк набор от обучения, предоставени от партньорите по проекта R(AE)L Inclusion на различни езици и теми.

Free

Модул 1: Кои са възрастните с обучителни/поведенческ трудности и увреждания?

Free

Модул 2: Правна рамка на територията на Европа

Станете част от една по-приобщаваща образователна среда

Skip to content